Sedinta Consiliului Director – Februarie 2019

20 FEBRUARIE 2019 ora 14.30  VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR

Locul: sediul C.A.R. SPERANȚA din Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferencz, Nr. 52, jud. Harghita;

Particicipă obligatoriu: Consilierii Lukacs Erzsebet; Simo Andras; Președintele executiv Șchiopu Petru; Managerii de sucursale: Lukacs Csilla; Kerekes Attila-Ors; Șchiopu-Toth Aurel;

Conduce ședința: Președintele Consiliului director SZABO LASZLO.

ORDINEA DE ZI:

  • Analiza stadiului de îndeplinire a Hotărârii Adunării generale a C.A.R. Speranţa din 24 martie 2018. Aprobarea raportului pentru prezentare în Adunarea generală a membrilor din 30 martie 2019. Raportor : Szabo Laszlo, președintele Consiliului director
  • Analiza execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada – 01.01 – 31.12.2018. Aprobarea situaţiilor financiare, a rapoartelor despre execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea prezentării acestora în Adunarea generală a membrilor din 30 martie 2019.raportor: președintele executiv;
  • Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. raportor: președintele executiv;
  • Raport despre situaţia executărilor silite a obligaţiilor contractuale la data de 31.12.2018;raportori: consilier juridic Szakal Miklos;
  • Prezentarea propunerilor de revizuire a Statutului de funcționare;raportor: consilierul juridic Szakal Miklos;
  • Analiza activităţii Comisiei de cenzori pentru anul 2018. – raportor: președintele comisiei de cenzori;
  • Aprobarea indicatorilor de performanţă pentru managerii de sucursale pentru anul 2019. raportor: președintele consiliului director;
  • Stabilirea ordinei de zi pentru Adunarea generală ordinară a membrilor C.A.R. SPERANŢA din 30 martie 2019.
  • Repartizarea sarcinilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor generale din luna martie 2019