Sedinta Consiliului Director din 25 ianuarie 2018

Joi 25 ianuarie 2018 a avut loc ședința Consiliului director pentru trim. I 2018.

  • Au fost analizate și aprobate rapoartele pentru Adunarea generală a membrilor din 24 martie 2018.
  • A fost aprobat proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
  • A fost aprobată ordinea de zi și programul de desfășurare a Adunării generale a membrilor C.A.R. SPERANŢA din 24 martie 2018.