Program de functionare in perioada 30 oct – 09 nov

Biroul executiv al Consiliului director în ședința din 19 octombrie 2017 a hotărât acordarea pentru pentru toți lucrătorii de la Administrația centrală și de la birourile teritoriale a două zile libere în perioada 31 octombrie – 01 noiembrie 2017 precum și două zile libere în perioada 07-08 noiembrie 2017 pentru onorarea zilei morților în Transilvania.

Programul de funcționare a birourilor teritoriale în perioada 30 octombrie – 09 noiembrie 2017 se afișează la sediul fiecărui birou teritorial pînă la data de 25 octombrie 2017.