Hotărârea nr. 4/2017

Consiliul Director al C.A.R. SPERANȚA întrunit în ședința aferentă trimestrului al III-lea 2017 la 28 septembrie 2017 a adoptat HOTĂRÂREA Nr. 4/2017.

A fost numită Comisia de redactare a noului Statut de funcționare formată din:

 • Barb Nicolae – Consilier juridic – Președinte;
 • Chiverega Vasile-Florin – secretar;
 • Sztratya Emoke – secretar adjunct;
 • Kelemen Eva – redactor-traducător-corector;
 • Marian Paul – Președintele Tribunalului de arbitraj – consultant;
 • Lukacs Csilla – consultant; Șchiopu Petru – consultant.

Urmează ca începînd cu 23 octombrie 2017 membrii C.A.R. SPERANȚA să fie consultați în legătură cu reglementările noului Statut de funcționare.

Relații și informații la Dl. Barb Nicolae – consilier juridic Tel. 0753427966 sau la managerii birourilor teritoriale.

🢂 S-a hotărât convocarea Biroului executiv al consiliului director în ședința aferentă lunii octombrie 2017 în ziua de 19 octombrie 2017, ora 17,00.

Consiliul director a aprobat dobânda de referinţă pentru repartizare la fondul social în perioada 01.11.2017-31.01.2018

 1. pentru fond social contractat pe termen de la 1 lună la 3 luni 2,57% pe an;
 2. pentru fond social contractat pe termen de 6 luni 3,9 % pe an;
 3. pentru fond social contractat pe termen de 9 luni 4,3% pe an;
 4. pentru fond social contractat pe termen de 12 luni 5,90% pe an;
 5. pentru fond social contractat pe termen de 18 luni 6,30% pe an;
 6. pentru fond social contractat pe termen de 24 luni 7,20% pe an;
 7. pentru fond social contractat pe termen de 36 luni 8,10% pe an;
 8. pentru fond social contractat pe termen de 48 luni 9,30% pe an;

 

🢂 Au fost revizuite taxa de înscriere ca membru, comisionul de operare a contului de evidenţă şi a contractelor de fond social, astfel:

 • Taxa de înscriere rămâne 90 lei sumă în care sunt incluse comisionul pentru deschiderea contului de evidenţă şi a contului de fond social;
 • Încasarea minimă la deschiderea contului de fond social este de 10 lei;
 • Comisionul pentru lichidarea contului de evidenţă şi a celorlalte conturi, inclusiv arhivarea datelor în format electronic şi pe suport de hârtie: 120 lei(pentru membrii care se retrag și pentru cei acre din diferite motive își pierd calitatea de membru).
 • Comisionul pentru restituirea fondului social fără rezilierea contractului de fond social: 12,5 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu rezilierea contractului de fond social înainte de termen: 15 % din suma restituită(numai pentru membrii care se retrag înaintea împlinirii termenului contractual);
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu repartizare lunară a dobânzii şi indexarea anuală cu rata inflaţiei: 10% din suma restituită;
 • Comisionul de transfer a fondului social între membrii 0,9% din suma transferată.
 • Comisionul de încasare prin transfer de la alte unități bancare decât CEC BANK SA, inclusiv încasările pentru plata obligațiilor: 7 lei/operațiune de încasare.
 • Comisionul pentru transfer la alte bănci decât CEC BANK SA 10 lei pentru fiecare operațiune de transfer.
 • Comisionul pentru efectuarea încasărilor de numerar la solicitarea membrilor în alt loc decât localitatea de sediu a biroului teritorial: 10 lei pentru fiecare operațiune de încasare.

Aceste comisioane se aplică până la prima întrunire a Adunării generale a membrilor.

 

Știri:

🢂 Președintele Consiliului director Dl. SIMO ANDRAS a propus în Ședința consiliului din 28 septembrie 2017 ca data de întrunire a Adunării generale a membrilor să fie 05 mai 2018 în loc de 31 martie 2018 întrucât în ultima săptămână din luna martie 2018 încep Sărbătorile Pascale catolice și protestante.

Consiliul director a luat act de propunerea D-lui președinte Simo Andras și va supune aprobării planului propunerea la ședința din 24 noiembrie 2017.

🢂 Se convoacă  Consiliul director în ședință ordinară la data 24 noiembrie 2017, ora 17,30 la sediul C.A.R. SPERANȚA cu următoarea ordine de zi:

 1. Analiza stadiului de îndeplinire a Hotărârii Adunării generale a C.A.R. Speranţa din 25 martie 2017.
 2. Analiza execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada – 01.01 – 30.09.2017.
 3. Raportul președintelui comisiei de consultare directă a membrilor.
 4. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
 5. Analiza situației angajamentelor de realizare a materialelor publicitare pentru anul 2018 aprobate prin Decizia Biroului executiv al consiliului director în ședința din 19 octombrie 2017.
 6. Raportul Comisiei de redactare a statultului de funcționare;
 7. Aprobarea programului de funcționare a Administrației centrale și a birourilor teritoriale în perioada 29 noiembrie – 4 decembrie 2017 și 21 decembrie 2017 – 4 ianuarie 2018.
 8. Analiza activității comisiei de cenzori în perioada ianuarie-octombrie 2019.
 9. Situaţia executării silite a creanţelor cu termen de scadenţă depăşit.