Dispozitia nr.19/11.08.2017

 

ROMÂNIA

CASA DE AJUTOR RECIPROC “SPERANŢA”

ODORHEIU SECUIESC STR. Rakoczi Ferencz Nr. 52

Nr. de înregistrare fiscală 8552221

 

PREŞEDINTE EXECUTIV

DISPOZIŢIE NR. 19

din 11.08.2017

În temeiul art. 57 și următoarele din Statutul de funcţionare a Casei de ajutor reciproc SPERANŢA adoptat de Adunarea generală a membrilor din data de 28 martie 2014, în urma consultării membrilor Biroului executiv al Consiliului director și a managerilor birourilor teritoriale, președintele executiv emite următoarea:

DISPOZIŢIE

Art. 1 Pentru perioada 12.08 – 16.08. 2017 se stabilește următorul program de lucru cu publicul la Administrația centrală și la toate birourile teritoriale:

  1. În zilele de 12 – 15 august 2017 nu se lucrează cu publicul;
  2. În ziua de 16 august 2017 la Administrația centrală și la toate birourile teritoriale programul de lucru începe la ora 10,00 și de încheie la ora 18,00;

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică tuturor membrilor C.A.R. SPERANȚA precum și tuturor persoanelor interesate de către Serviciul secretariat-juridic și arhivă al C.A.R. SPERANȚA până la data de 11.08.2017 ora 17,30 prin afișare la sediul Administrației centrale, la sediile sucursalelor și la toate birourile teritoriale; prin publicare pe sit-ul www.car-speranta.ro ; în presa locală; la posturile de radio și televiziune locale precum și prin sistemul de avertizare sms.

 

Odorheiu Secuiesc/11.08.2017                             PREȘEDINTE EXECUTIV

ȘCHIOPU PETRU