Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

NOUTĂȚI TEXT

Despre membrii

Poate să fie membru al C.A.R. SPERANŢA orice persoană fizică care are capacitate de exerciţiu deplină cu condiţia ca la data înscrierii să realizeze venituri din salariu sau alte venituri asimilate celor de natură salarială.
Pierderea calităţii de salariat nu înseamnă şi pierderea calităţii de membru al C.A.R. SPERANŢA.
Pierderea calităţii de membru intervine numai prin: retragere, excludere şi deces.

Pentru a deveni membru trebuie să faceţi următoarele:

 • Să completaţi cererea de înscriere pe formularul tipizat pe care vi-l punem la dispoziţie;
 • Să plătiţi taxa de înscriere în valoare de 90 lei;
 • Să depuneţi numerar sau să transferaţi la unul dintre conturile bancare ale noastre suma de 300 lei pentru fondul social minim;
 • Să încheiaţi cu managerul de sucursală contractul de cont de evidenţă şi contractul de fond social.

Alte informaţii importante:

Vechimea ca membru se calculează începând cu ziua următoare celei în care solicitantul a depus spre înregistrare cererea de înscriere şi a plătit taxa de înscriere.
Retragerea în totalitate a fondului social echivalează cu retragerea din organizaţie şi implicit pierderea calităţii de membru.
Completarea fondului social la nivelul minim stabilit de Adunarea generală a membrilor, inclusiv suma minimă anuală de participaţie, în cursul anului în care a avut loc retragerea duce implicit la păstrarea calităţii de membru.

ÎN CALITATE DE MEMBRII AI C.A.R. SPERANŢA AVEŢI FOARTE MULTE DREPTURI ŞI FOARTE PUŢINE OBLIGAŢII

Drepturile voastre sunt:

 • să participaţi cu drept de 1 (un) vot la luarea hotărârilor prin consultare directă sau în plenul Adunării generale;
 • să fiţi aleşi în cadrul organelor de conducere şi control, dacă îndepliniţi condiţiile de vechime, fond social şi studii stabilite de Adunarea generală;
 • să alegeţi organele de conducere şi control;
 • să beneficiaţi de împrumuturi în condiţiile stabilite prin statut;
 • să efectuaţi majorări ale participaţiilor la fondul social.
 • să beneficiaţi periodic de dobânda repartizată la fondul social
 • să beneficiaţi de dreptul de a retrage din fondul social, după deducerea cheltuielilor de evidenţă în condiţiile contractului de fond social.
 • să transmiteţi fondul social prin dispoziţii testamentare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la rezerva succesorală
 • să primiţi în mod gratuit, informaţii despre fondul social propriu, împrumuturi, şi despre operaţiunile ce s-au efectuat în cursul anului în legătură cu fondul social ori cu împrumuturile contractate
 • să garantaţi împrumuturile altor membri ai C.A.R.SPERANŢA.
 • să beneficiaţi de garantarea împrumuturilor de către alţi membri ai C.A.R. SPERANŢA prin contract de cauţiune/fideiusiune;
 • să beneficiaţi constant de publicaţiile de specialitate editate de C.A.R. SPERANŢA şi să participaţi la întrunirile de informare şi documentare organizate de sucursale.

OBLIGAŢIILE DVS CA MEMBRU AL C.A.R. SPERANŢA:

 • Să vă plătiţi la timp obligaţiile;
 • Să depuneţi fondul social minim;
 • Să atrageţi membrii noi;
 • Să participaţi activ la Adunarea generală şi la consultarea directă;
 • Să înştiinţaţi pe cei din conducere dacă aţi aflat că alţi membrii vor să se sustragă de la plata obligaţiilor.