pexels-photo-416320

Alegerea conducerii și cele mai importante decizii sunt în mâna membrilor. Aceștia sunt cei care decid în ce direcție se îndreaptă asociația. În acest fel sunt asigurate procese democratice de decizie prin Adunări Generale și alte forme în care C.A.R. Speranța oferă posibilitatea de vot fiecărui membru. Acest fapt face ca fiecare membru, indiferent de mărimea împrumutului sau a sumei depuse într-un fond social, să aibă un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă procesul decizional.

Toate acestea vă oferă garanția că odată devenit membru votul personal să reprezinte interesele voastre în direcția pe care asociația o urmează. Rezultatul final al unui proces democratic de acest tip este avantajul comun. Fiecare membru, în mod direct are interes față de bunul mers al casei de ajutor și astfel, deciziile celorlalți nu pot fi decât spre avatanjul tuturor membrilor.

Pentru îndeplinirea funcției democratice sunt asigurate structuri de conducere alese în mod direct de către oameni cât și structuri selectate pe baza competențelor acestora, cum ar fi cazul managerilor de sucursale.

Printre acestea se numără și: Consiliul Director, Consilierii, Consilierii Supleanți, Comisia de Cenzori, Tribunalul de Arbitraj.

Consiliul Director are următoarea componenţă:

 • 3 consilieri aleşi de Adunarea Generală a membrilor; fiecare dintre aceștia asigură conducerea Consiliului Director timp de un an de zile, prin rotație pentru a asigura un proces pe deplin democratic
 • Preşedintele Executiv ales de Adunarea Generală a membrilor;
 • Managerii sucursalelor;
 • Preşedinte: SIMÓ ANDRÁS
 • Preşedinte Executiv: ȘCHIOPU PETRU
 • LUKÁCS ERZSÉBET
 • SZABÓ LASZLÓ
 • LUKÁCS ȘTEFAN
 • KELEMEN EVA
 • LUKÁCS CSILLA – Sucursala Terra Siculorum
 • SCHIOPU TOTH AUREL – Sucursala Ţinutul Ciucului
 • KEREKES ATTILA-ÖRS – Sucursala Mureș
 • Preşedinte: SZABÓ IRMA – auditor financiar-contabil
 • Györfi Ferenc – cenzor
 • Székely Ildikó-cenzor
 • Preşedinte: MARIAN PAUL
 • Vicepreşedinte: MOLNOS JOZSEF
 • Secretar-grefier: VÎLCU DANIELA