COMISIONAELE PENTRU DIFERITE PRESTAȚII ALE C.A.R. SPERANȚA PENTRU MEMBRII ÎN PERIOADA 01.07.2018 – 31.03.2019, ACTUALIZATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR NR. 3/26.06.2018

COMISIONUL DE OPERARE ŞI EVIDENŢĂ A CONTRACTELOR DE ÎMPRUMUT:

 • 10 lei + 7,9 % din valoarea ratei şi dobânzii lunare pentru împrumutul cu termen de restituire între 3 şi 120 luni;
 • Pentru toate categoriile de contracte de împrumut comisionul care se plăteşte la încheierea contractului este de 1,8% din valoarea împrumutului.
 • Pentru membrii care plătesc obligaţiile provenite din contractele de împrumut în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data scadenţei arătată la anexa nr. 1 din contractul de împrumut, comisionul arătat la paragraful(1) se bonifică cu 50/100.

 

 • TAXA DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU ÎNCEPÂND CU 01.07.2018 ESTE DE 50 LEI(SE REDUCE DE LA 90 LEI LA 50 LEI).
 • Încasarea minimă la deschiderea contului de fond social este de 50 lei.
 • Se instituie începând cu 01.07.2018 comisionul lunar pentru administrarea conturilor în valoare de 2,50 lei/membru;

 


ALTE COMISIONANE ACTUALIZATE CARE SE APLICĂ DE LA 01.07.2018:

 • Comisionul pentru lichidarea contului de evidenţă şi a celorlalte conturi, inclusiv arhivarea datelor în format electronic şi pe suport de hârtie: 120 lei;
 • Comisionul pentru restituire a fondului social contractat pe termen: 7 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social fără rezilierea contractului de fond social: 12 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu rezilierea contractului de fond social înainte de termen: 18 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu repartizare lunară a dobânzii şi indexarea anuală cu rata inflaţiei după împlinirea termenului contractual: 10% din suma restituită;
 • Comisionul pentru informaţii referitoare la situaţia contului de evidenţă şi a fondului social este 0 lei pentru prima informare; 10 lei pentru a doua informare; 15 lei pentru a treia şi 19 lei pentru următoarele informări.
 • Comisionul pentru transfer de la contul bancar al C.A.R. SPERANȚA deschis la CEC BANK la conturile bancare ale membrilor deschise la alte bănci decât CEC BANK SA: 10 lei/transfer în cazul unui singur transfer și 7 lei în cazul a două sau mai multe transferuri;
 • Comisionul pentru încasare a sumelor transferate la conturile C.A.R. SPERANȚA de către membrii de la alte bănci decât CEC BANK SA : 7 lei/transfer.
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu repartizare lunară a dobânzii şi indexarea anuală cu rata inflaţiei pentru sumele repartizate cu titlul de dobândă lunară: 5% din suma restituită;
 • Comisionul pentru transfer la cont bancar peste ordine la solicitarea membrului: 3% pentru suma solicitată al transfer.

 

BIROUL EXECUTIV

AL CONSILIULUI DIRECTOR

AL C.A.R. SPERANȚA