COMISIONUL DE OPERARE ŞI EVIDENŢĂ A CONTRACTELOR DE ÎMPRUMUT

pentru perioada 01.04.2019 – 31.03.2020 10 lei + 7,2 % din valoarea ratei şi dobânzii lunare pentru împrumutul cu termen de restituire între 3 şi 180 luni;

 1. Pentru toate categoriile de contracte de împrumut comisionul care se plăteşte la încheierea contractului este de 1,8% din valoarea împrumutului.
 2. Pentru membrii care plătesc obligaţiile provenite din contractele de împrumut în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data scadenţei arătată la anexa nr. 1 din contractul de împrumut, comisionul arătat la paragraful(1) se bonifică cu 50/100.

 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI LEGĂTURA CU MANAGERII BIROURILOR TERITORIALE

 

COMISIOANELE PENTRU DIFERITE PRESTAȚII EFECTUATE PENTRU MEMBRII C.A.R. SPERANȚA APROBATE PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE nr. 1/30.03.2019

 • Comisionul pentru lichidarea contului de evidenţă şi a celorlalte conturi, inclusiv arhivarea datelor în format electronic şi pe suport de hârtie: 180 lei;(la retragerea, decesul ori excluderea membrului)
 • Comisionul pentru restituire a fondului social contractat pe termen: 6,3 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social fără rezilierea contractului de fond social: 10 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu rezilierea contractului de fond social înainte de termen: 18 % din suma restituită;
 • Comisionul pentru restituirea fondului social cu repartizare lunară a dobânzii şi indexarea anuală cu rata inflaţiei: 10% din suma restituită;
 • Comisionul pentru informaţii referitoare la situaţia contului de evidenţă şi a fondului social este 0 lei pentru prima informare; 16 lei pentru a doua informare; 18 lei pentru a treia şi 25 lei pentru următoarele informări.
 • Comisionul pentru transfer de la contul bancar al C.A.R. SPERANȚA deschis la CEC BANK la conturile bancare ale membrilor deschise la alte bănci decât CEC BANK SA: 16 lei/transfer;
 • Comisionul pentru încasare a sumelor transferate la conturile C.A.R. SPERANȚA de către membrii de la alte bănci decât CEC BANK SA: 9 lei/transfer.
 • Comisionul de transfer a fondului social între membrii C.A.R. SPERANȚA: 0,9% din suma restituită dar nu mai puțin de 18 lei.
 • Comisionul de restituire a fondului social cu repartizare lunară a dobânzii și indexare anuală cu rata inflației în cazul în care membrul solicitant încheie un contract nou de fond social pe termen de 36 luni 3,6% din suma restituită.
 • Comisionul de restituire a fondului social cu repartizare lunară a dobânzii și indexare anuală cu rata inflației în cazul în care membrul solicitant încheie un contract nou de fond social pe termen de 48 luni 2,7% din suma restituită.
 • Comisionul de restituire a fondului social cu repartizare lunară a dobânzii și indexare anuală cu rata inflației în cazul în care membrul solicitant încheie un contract nou de fond social pe termen de 60 luni 1,8% din suma restituită.
 • Comisionul de restituire a fondului social cu repartizare lunară a dobânzii și indexare anuală cu rata inflației în cazul în care membrul solicitant încheie un contract nou de fond social pe termen de peste 60 luni 0,9% din suma restituită.
 • Comisionul de administrare a contului de evidență: 2,50 lei/lună;

 

 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI LEGĂTURA CU MANAGERII BIROURILOR TERITORIALE