ORDINEA DE ZI SI PROGRAMUL DE DESFASURARE A ADUNARII GENERALE

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR C.A.R. SPERANȚA DIN 24 MARTIE 2018

 1. Raportul Consiliului director despre activitatea C.A.R. SPERANŢA în anul 2017; Raportor: Simo Andras – Preşedintele consiliului director;
 2. Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2017; Raportor: Szabó Irma – Preşedintele Comisiei de cenzori;
 3. Raportul despre execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017; Raportor: Şchiopu Petru –  Preşedintele executiv;
 4. Prezentarea situaţiei financiare a C A R  SPERANTA la 31 decembrie 2017; Raportor: Şchiopu Petru –  Preşedintele executiv;
 5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018; Raportor: Lukacs CsillaManagerul Sucursalei Terra;
 6. Aprobarea activităţii şi dezinvestirea preşedintelui Consiliului director SIMO ANDRAS. Investirea în funcţia de preşedinte al Consiliului director pentru perioada 01.04.2018-31.03.2019 a D-lui SZABO LASZLO; Raportor: Președintele executiv;
 7. Aprobarea indemnizaţiilor de conducere, protocol, reprezentare şi deplasare pentru Preşedintele Consiliului director, Consilieri, pentru Preşedintele executiv, președintele comisiei de cenzori, cenzorilor, președintelui, vicepreședintelui și secratarului/grefier de la Tribunalul de arbitraj al C.A.R. SPERANȚA. – Raportor: Preşedintele executiv;
 8. Aprobarea încadrării cu personal pentru anul 2018 şi trim. I anul 2019 la Administarția centrală și sucursale. Raportor: Preşedintele executiv;
 9. Aprobarea dobânzii de referinţă la împrumuturi și a dobânzii repartizată la fondul social perioada 01.04.2018-31.03.2019. Raportor: Preşedintele executiv;
 10. Aprobarea comisionul de operare şi evidenţă a contractelor de împrumut pentru perioada 01.04.2018 – 31.03.2019; Raportor: Preşedintele executiv;
 11. Aprobarea indicatorilor de performanţă pentru managerii de sucursale şi asistenţii acestora în perioada contractuală 01.04.2018 – 31.03.2019. Raportor: Președintele Consiliului director;
 12. Prezentarea proiectului Statutului de funcționare a CASEI DE AJUTOR RECIPROC SPERANȚA. Raportor: Președintele comisiei de redactare a noului statut.

 

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR C.A.R. SPERANŢA DIN 24 MARTIE 2018:

11.00 – 11.15 Deschiderea Adunării generale, alegerea prezidiului, prezentarea şi aprobarea prin vot a ordinii de zi.

11.15 – 13.30 Prezentarea rapoartelor, memoriilor, studiilor şi prognozelor. 13.30 – 14.00 Prezentarea proiectului Statutului de funcționare a CASEI DE AJUTOR RECIPROC SPERANȚA.

14.00  –  15.00   Exprimarea participanţilor, propuneri, soluţii, aprecierea activităţilor; Supunerea la vot a rapoartelor, planurilor de măsuri, proiectelor și a propunerilor de revizuire a Statutului de funcţionare a CASEI DE AJUTOR RECIPROC SPERANŢA;

15.00 – 15.15 Aprobarea activităţii şi dezinvestirea preşedintelui Consiliului director SIMO ANDRAS şi învestirea în funcţia de preşedinte al Consiliului director pentru perioada 01.04.2017-31.03.2018 a D-lui SZABO LASZLO 15.15 – 15,30 Închiderea lucrărilor (prezentarea concluziilor)

15,30  – 18.00  Masă festivă.