Adunarea Generală ordinară a membrilor C.A.R. SPERANŢA

În ziua de 25 ianuarie 2018, la ora 17:30 este convocat Consiliul director în ședința ordinară aferentă trim. I 2018.

Ordinea de zi a ședinței se referă la analiza și aprobarea rapoartelor anuale ce urmează a fi prezentate în Adunarea generală ordinară a membrilor C.A.R. SPERANŢA din 24 martie 2018.

În această ședință se va aproba Ordinea de zi și programul de desfășurare a adunării generale.

Informații complete despre Adunarea generală a membrilor din 24 martie 2018 urmează a fi publicate pe sit-ul www.car-speranta.ro după adoptarea Hotărârii Consiliului director.