Sucursalele

În temeiul art. 7 din Hotărârea Adunării generale a membrilor nr. 1 din 29 martie 2014 şi a art. 1 din Statutul de funcţionare al C.A.R. SPERANŢA se aprobă reorganizarea sucursalelor şi a birourilor teritoriale din cadrul sucursalelor în programul informatizat de evidenţă statistică, financiară şi contabilă după cum urmează: (1) Sucursala TERRA SICULORUM cu…

Details

Regulament de salarizare-Anexa 3

ANEXA NR.3 CONRACT DE FINANŢARE A STUDIILOR SUPERIOARE ( Act adiţional la contractul de muncă nr…. din …) PĂRŢILE CONTRACTANTE: 1. ANGAJATORUL C.A.R. „SPERANŢA” Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferencz nr. 52, judeţul Harghita, cod fiscal nr.8552221 reprezentată de către preşedintele Jakab Ladislau şi vicepreşedintele Şchiopu Petru 2.ANGAJATUL: nume, prenume; domiciliul; datele de identificare; denumirea facultăţii,…

Details

Regulament de salarizare-Anexa 2

ANEXA NR. 2 ORGANIZAREA ŞI ÎNCADRAREA CU PERSONAL A SERVICIILOR C.A.R. SPERANŢA ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ (APARATUL TEHNIC DE SPECIALITATE) SERVICIUL SECRETARIAT-JURIDIC ŞI ARHIVĂ Se subordonează preşedintelui executiv: Şef serviciu: studii superioare în una din specialităţile: economie, finanţe, administraţie, ştiinţe juridice, management resurse, informatică.   Se subordonează şefului de serviciu: 1. Asistent şef serviciu, operator, administrator bază…

Details

Regulament de salarizare-Anexa 1

ANEXA NR. 1 Art. 1 Personalul angajat trebuie să îndeplinească următoarele criterii social – morale: a) să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals şi uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, fals în declaraţii. b) să aibă conduita sociala corespunzătoare, adică: – să nu…

Details

Regulament de salarizare

ROMÂNIA CASA DE AJUTOR RECIPROC SPERANŢA ODORHEIU SECUIESC STR. RAKOCZI F. NR. 52 JUD. HARGHITA NR. DE ÎNREGISTRARE 28/30 MAI 1996 NR. ÎNREG. FISCALĂ 8552221 REGULAMENTUL DE ANGAJARE, SALARIZARE ŞI PREGĂTIRE A PERSONALULUI APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR NR. 3 DIN 24 MAI 2013 PROPUS SPRE CONFIRMARE ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR DIN 29 MARTIE 2014…

Details

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 29 MARTIE 2014

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 29 MARTIE 2014 PROIECT ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CASEI DE AJUTOR RECIPROC „SPERANŢA” Întrunită în plenul său la data de 29.03.2014 în Odorheiu-Secuiesc în baza competenţelor conferite de O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, şi art. 46 din STATUTUL DE FUNCŢIONARE al C.A.R. ”Speranţa” adoptat prin consultarea directă…

Details