Adunarea generală 2014

CASA DE AJUTOR RECIPROC „SPERANŢA”
Odorheiu-Secuiesc 535600
str. Rakoczi Ferencz, nr. 52 jud. Harghita
Cod fiscal:8552221
CONSILIUL DIRECTOR

CASA DE AJUTOR RECIPROC „SPERANŢA” din Odorheiu-Secuiesc face cunoscut membrilor, si altor persoane fizice interesate că la Odorheiu-Secuiesc în data de 29 martie 2014 ora 11 la Restaurantul „Select”, din Piaţa Kőkereszt nr. 5, va avea loc Adunarea generală a membrilor, cu urmatoarele ordine de zi:

Details

Regulament de salarizare-Anexa 3

ANEXA NR.3 CONRACT DE FINANŢARE A STUDIILOR SUPERIOARE ( Act adiţional la contractul de muncă nr…. din …) PĂRŢILE CONTRACTANTE: 1. ANGAJATORUL C.A.R. „SPERANŢA” Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferencz nr. 52, judeţul Harghita, cod fiscal nr.8552221 reprezentată de către preşedintele Jakab Ladislau şi vicepreşedintele Şchiopu Petru 2.ANGAJATUL: nume, prenume; domiciliul; datele de identificare; denumirea facultăţii,…

Details

Regulament de salarizare-Anexa 2

ANEXA NR. 2 ORGANIZAREA ŞI ÎNCADRAREA CU PERSONAL A SERVICIILOR C.A.R. SPERANŢA ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ (APARATUL TEHNIC DE SPECIALITATE) SERVICIUL SECRETARIAT-JURIDIC ŞI ARHIVĂ Se subordonează preşedintelui executiv: Şef serviciu: studii superioare în una din specialităţile: economie, finanţe, administraţie, ştiinţe juridice, management resurse, informatică.   Se subordonează şefului de serviciu: 1. Asistent şef serviciu, operator, administrator bază…

Details

Regulament de salarizare-Anexa 1

ANEXA NR. 1 Art. 1 Personalul angajat trebuie să îndeplinească următoarele criterii social – morale: a) să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals şi uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, fals în declaraţii. b) să aibă conduita sociala corespunzătoare, adică: – să nu…

Details

Regulament de salarizare

ROMÂNIA CASA DE AJUTOR RECIPROC SPERANŢA ODORHEIU SECUIESC STR. RAKOCZI F. NR. 52 JUD. HARGHITA NR. DE ÎNREGISTRARE 28/30 MAI 1996 NR. ÎNREG. FISCALĂ 8552221 REGULAMENTUL DE ANGAJARE, SALARIZARE ŞI PREGĂTIRE A PERSONALULUI APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR NR. 3 DIN 24 MAI 2013 PROPUS SPRE CONFIRMARE ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR DIN 29 MARTIE 2014…

Details

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 29 MARTIE 2014

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 29 MARTIE 2014 PROIECT ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CASEI DE AJUTOR RECIPROC „SPERANŢA” Întrunită în plenul său la data de 29.03.2014 în Odorheiu-Secuiesc în baza competenţelor conferite de O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, şi art. 46 din STATUTUL DE FUNCŢIONARE al C.A.R. ”Speranţa” adoptat prin consultarea directă…

Details